Стаття сеспис

Сепсис

Сепсис – неправильна реакція організму на інфекцію з участю компонентів мікроорганізму та його ендотоксинів, а також продукованих організмом господаря медіаторів запальної відповіді (цитокінів, хемокінів, ейкозаноїдів та ін. відповідальних за синдром системної запальної відповіді) і пошкоджуючих клітини речовин (наприклад вільні кисневі радикали).

Однією із найбільших проблем медицині вцілому є сепсис. Він входить у першу десятку самих дороговартісних для бюджету нозологій та однією із ведучих проблем смерті реанімаційних хворих. За даними ВОЗ щорічно у 20-30 млн хворих діагностується сепсис. Крім того за даними агенції досліджень в галузі охорони здоров’я та якості надання послуг (Agency for Healthcare Research and Quality) сепсис – найбільш затратна (23,7 млрд $) нозологія, що потребує стаціонарного лікування у США, при загальній сумі витрат на стаціонарне лікування у розмірі 381,5 млрд $ . Щорічні ймовірні затрати на лікування хворих з сепсисом у Великобританії складають 7,76 млрд£.

У 2016 році були опубліковані нові визначення сепсису та септичного шоку. Нові визначення не включили терміну «інфекція».

ТермінВикористовувались раніше (1991, 2001)Нові запропоновані (2016)
СепсисСиндром системної запальної відповіді, що розвивається у результаті інфікуваннянебезпечна для життя органна дисфункція, спричинена порушеною регуляцією відповіді організму на інфекцію
Тяжкий сепсиссепсис, що спричиняє недостатність, або серйозні порушення функції органів або систем органіввідповідником є визначення «сепсис»

Онлайн школи на платформі DoctorThinking. Навчайтесь зручно разом з нами

          У свою чергу, септичний шок – це швидкоплинний варіант сепсису з циркуляторними, клітинно-метаболічними порушеннями, пов’язаними зі збільшенням ризику летальності.

Сепсис – причини

            Інфекція та запальні процеси, що викликають сепсис можуть первинно розвиватись у різних органів. Причиною розвитку може стати: перитоніт, холангіт, гострий панкреатит, пієлонефрит, запалення легень, нейроінфекції, рани внаслідок травм, пролежні, післяопераційні рани, інфікування плідного яйця. Вогнище інфекції часто приховане, наприклад зуби і тканини пародонта, носові пазухи, мигдалики, жовчний міхур, статеві шляхи, абсцеси внутрішніх органів. Тип мікроорганізму не визначає перебіг сепсису, а мікроорганізми не обов’язково присутні в крові. У більшості випадків немає попередніх порушень імунітету, хоча вони є чинником ризику сепсису.

Канюлі та внутрішньосудинні катетери, сечовий катетер, дренажі, імплантовані протези та пристрої, механічна вентиляція легень, парентеральне харчування, переливання інфікованих розчинів та препаратів крові, рани та пролежні, порушення імунітету після прийому ЛЗ і радіотерапії – все це може стати ятрогенними чинниками розвитку сепсису.

Септичний шок є наслідком спричиненої медіаторами запальної реакції: недостатнього наповнення кров’яного русла – відносної та абсолютної гіповолемії, рідше зниження скоротливості міокарду. Гіпотензія та гіпоперфузія призводять до порушень транспорту кисню до тканин та до їх гіпоксії. Остаточно зниження постачання кисню та його використання посилює анаеробний метаболізм у клітинах та призводить до лактацидозу. Інші компоненти септичного шоку: гостра дихальна недостатність, гостра ниркова недостатність, порушення свідомості внаслідок ішемії ЦНС та дії запальних медіаторів, порушення функції ШКТ – паралітична кишкова непрохідність внаслідок ішемії та пошкодження слизової, що призводить до переміщення бактерій з просвіту кишківника в кров (бактеріальна транслокація), кровотечі – гостра геморагічна гастропатія та стресові виразки, ішемічний коліт, гостра печінкова недостатність, зменшення резерву надниркових залоз.

Сепсис інфографіка стаття

Сепсис: розширені діагностичні критерії

інфекція (підтверджена, або яку підозрюють) та деякі з нижче наведених критеріїв
загальні показники– температура тіла >38 °C або <36 °C
– тахікардія >90/хв
– тахіпное >30/хв (або механічна вентиляція легень)
– раптове порушення свідомості
– значні набряки або позитивний водний баланс (>20 мл/кг/добу)
– гіперглікемія (>7,7 ммоль/л [140 мг/дл]), незважаючи на відсутність цукрового діабету
показники запалення– лейкоцитоз >12 000/мкл або лейкопенія (число лейкоцитів <4000/мкл)
– наявність >10 % незрілих форм нейтрофілів
– С-реактивний білок >2 стандартні відхилення від середнього значення
– прокальцитонін >2 відхилення від середнього значення
показники гемодинаміки та перфузії тканин– знижений артеріальний тиск (систолічний <90 мм рт. ст., середній <70 мм рт. ст., падіння систолічного тиску на > 40 мм рт. ст. в осіб з артеріальною гіпертензією)
– концентрація лактату у сироватці >ВМН
– видовження часу капілярного наповнення
поява та                      прогресування симптомів дисфункції органів– гіпоксемія (PaO2/FiO2 <300 мм рт. ст., а при наявності первинних захворювань дихальної системи <200) 
– гостра олігурія (діурез <0,5 мл/кг/год протягом >2 год при правильній гідратації)
– підвищення креатинінемії на >44,2 мкмоль/л (0,5 мг/дл) протягом 48 год
– порушення гемостазу (кількість тромбоцитів < 100 000/мкл, МНВ >1,5, АЧТЧ >60 сек)
– концентрація загального білірубіну в плазмі >70 мкмоль/л (4 мг/дл) 
– паралітична кишкова непрохідність (перистальтичні шуми не вислуховуються)
Розширені діагностичні критерії сепсису

Поліорганна недостатність – одна із наступних ознак, не обумовлена вихідною дисфункцією органа:

 1. ЦНС: порушення свідомості, енцефалопатія (оцінка за шкалою ком Глазго <13-14 балів);
 2. Дихальна система: гіпоксемія (PaO2/FiO2 <300 мм рт. ст. або SaO2 <90-92%);
 3. Нирки: олігоурія (діурез < 0,5 мл/кг/год) за останні 2 години спостереження, або креатинін плазми >0,177 ммоль/л, або креатинін більше ніж у 2 рази вище свого початкового значення;

Печінка: 2 або більше серед наступних ознак:

 1. Концентрація білірубіну плазми >43 мкмоль/л
 2. Аланінамінотрансфераза >100 міжн. ОД
 3. Міжнародне нормалізоване співвідношення >1,5, або протромбіновий час в 1,5 рази вище середньої границі нормальних значень, або протромбіновий індекс < 60%

Система згортання крові: 2 або більше серед наступних ознак:

 1. Тромбоцити < 75х109/л, або їх зменшення більше чим у 2 рази від початкового рівня за останню добу
 2. Міжнародне нормалізоване співвідношення >1,5, або протромбіновий час в 1,5 рази вище середньої границі нормальних значень, або протромбіновий індекс < 60%
 3. Позитивний тест паракоагуляції (D-димер >0,5 мкг/мл)

Метаболічний ацидоз: ВЕ ≤ -5 ммоль/л, лактат >N (>2 ммоль/л)

ШКТ: виразки, парез, панкреатит

Гіпотензія: систолічний АТ ˂ 90 мм.рт.ст., або АТсер. ˂70 мм.рт.ст. протягом 30 хвилин, не дивлячись на адекватну інфузійну терапію.

Фази септичного шоку

Гіпердинамічна фаза («тепла»): підвищення температури тіла, підвищення серцевого викиду, зниження периферичного судинного опору, відкриття A-V шунтів.

Гіподинамічна («фолодна»): зниження температури тіла, зниження серцевого викиду, можливе наростання периферичного судинного опору.

Лабораторні дослідження

З метою оцінки ступеня дисфункції органів (газометрія артеріальної та венозної крові, концентрація лактату у сироватці, коагулограма, показники функції нирок і печінки) і посилення запальної реакції (розгорнутий загальний аналіз крові, рідше ШОЕ або СРБ чи прокальцитонін; негативний результат визначення PCT або схожих біомаркерів може бути допоміжним при прийнятті рішення про завершення емпіричної антибіотикотерапії у хворих, у яких була підозра на сепсис, однак пізніше інфекцію не підтверджено).

Мікробіологічні дослідження

 1. Крові — ≥2 зразків, при цьому ≥1 з окремо пунктованої вени і по одному з кожного судинного катетера, введеного >48 год раніше;
 2. Інші, в залежності від ймовірної етіології — матеріалу з дихальних шляхів, сечі, інших біологічних рідин (у т. ч. ліквору, плевральної рідини), мазків чи виділень із ран.

Візуалізаційні дослідження: рентгенологічне дослідження (особливо легень), УЗД і КТ (особливо черевної порожнини).

Ключові моменти інтенсивної терапії септичного шоку

 • Оксигенотерапія, при гострому пошкодженні легень – ШВЛ;
 • Адекватна інфузійна терапія;
 • Санація вогнища інфекції;
 • Антибіотикотерапія;
 • Глюкокортикоїди;
 • Вазопресори, інотропи, препарати змішаної дії;
 • Ентеральне та парентеральне харчування, імунокорекція;
 • Детоксикаційна терапія.

Джерела

 1. Sepsis – Symptoms and causes – Mayo Clinic
 2. What is sepsis? | Sepsis | CDC
Підписатися
Сповістити про
1 Коментар
Новіші
Старіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
1
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x
Shopping Cart
Догори