Онлайн стаття монобактами читати

Монобактами

Монобактами – це парентеральні бета-лактамні бактерицидні антибіотики.

Історія відкриття

Історія монобактамів стосується спроб виділення нових β-лактамних антибіотиків, вироблених менш поширеними мікроорганізмами, як це вдалося раніше із препаратами сульфазецин та ізосульфазецин, бета-лактамними сполуками, у яких β-лактамне  кільце не поєднується з іншим кільцем. Ці речовини продукуються порівняно нещодавно відкритими видами Pseudomonas, Pseudomonas acidophila та Pseudomonas mesoacidophila.

Перші монобактами, нокардицини, були ідентифіковані з ферментаційного бульйону Nocardia uniformis у 1976 році. Сульфазецин та аналоги були виявлені з різних мікроорганізмів. Монобактами характеризуються не об’єднаним в одне кільце β-лактамним ядром, яке відрізняється від пеніцилінів, цефалоспоринів та карбапенемів.  Кислотна функція, необхідна для дії ліків на транспептидази, є сульфамовою кислотою, сконструйованою на β-лактамовому кільці.

Онлайн школи на платформі DoctorThinking. Навчайтесь зручно разом з нами

Нокардицини та сульфазецин виявляють помірну антибактеріальну активність.  Через відносно просту структуру монобактами були гарною відправною точкою для фармакомодуляції.  Було синтезовано також кілька альтернативних сполук для отримання похідних згаданих природних монобактамів, які утворювали нові сполуки з сильною активністю проти аеробних грамнегативних бактерій. 

Дослідження призвели до отримання азтреонаму, який виявляє високу активність проти грамнегативних бактерій.  У випадку монобактамів β-лактамне ядро ​ було синтезовано за рахунок циклізації похідного треоніну, який має необхідні стереогенні центри.

Два моноциклічні антибіотики, що належать до монобактамів і стійкі до β-лактамази, включають азтреонам та карумонам.  Азтреонам – це єдиний монобактам, затверджений у США.  Карумонам наразі доступний у ряді країн світу.  Сполуки SQ 83360  і тигемонам за своєю антибактеріальною активністю дуже близькі до азтреонаму, але з невідомих причин не знайшли ще застосування у клініці.

Монобактами: Механізм дії

Монобактами є одними з β-лактамних антибіотиків, які мають бактерицидну здатність, як і будь-які інші β-лактамні антибіотики.  Як правило, бактерії знаходяться в середовищі осмотичного тиску з низькою проникністю, отже, спонтанно поглинатимуть вологу зовні. 

Монобактами можуть пригнічувати трансформацію пептидогліканового процесу синтезу бактерій, внаслідок чого бактерії втрачають здатність до стійкості до осмотичного тиску і лопаються.  Пептидоглікан важливий, особливо для цілісності клітинної стінки грампозитивних бактерій.  Синтез пептидоглікану на останньому етапі здійснюється каталізатором пеніцилін-зв’язуючого білка (також званого транспептидазою).

Азтреонам має активність у присутності деяких бета-лактамаз, як пеніциліназ, так і цефалоспориназ, грамнегативних та грампозитивних бактерій.

Фармакокінетика

Азтреонам не є нефротоксичним, слабко імуногенним і не асоціюється з порушеннями згортання крові.   

 Препарат необхідно вводити внутрішньовенно або внутрішньом’язово, коли він використовується для лікування системних інфекцій, оскільки абсолютна біодоступність дуже низька (близько 1%) після перорального прийому.  Оскільки період напіввиведення менше 2 годин, при лікуванні середньо важких або важких інфекцій застосовують 6- або 8-годинне введення, хоча 12-годинне введення достатньо при менш важких системних та деяких інфекціях сечовивідних шляхів.

Основним шляхом елімінації є нирковий.  Коригування дози необхідне пацієнтам із нирковою недостатністю. 

Азтреонам селективно активний щодо грамнегативних аеробних бактерій та неактивний щодо грампозитивних бактерій.  Таким чином, in vitro азтреонам інгібує при низьких концентраціях (MIC90 менше або дорівнює 1,6 мг / л) представників роду Enterobacteriaceae, крім видів Enterobacter, і активний проти Pseudomonas aeruginosa, 90% псевдомонад інгібується концентрацією препарату від 12 до 32 мг / л.  Азтреонам неактивний щодо грампозитивних аеробних бактерій та анаеробів, включаючи Bacteroides fragilis. 

Класифікація монобактами представники інфографіка

Показання

Терапевтичні випробування показали ефективність азтреонаму при грамнегативних інфекціях, включаючи ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, при інфекціях нижніх дихальних шляхів та при гінекологічних та акушерських, внутрішньочеревних, суглобових та кісткових, шкірних та м’яких тканинах, неускладненій гонореї та септицемії.  У порівнянні з іншими антибіотиками, азтреонам був принаймні таким же ефективним або більш ефективним, ніж цефамандол, при інфекціях сечовивідних шляхів і за своєю ефективністю подібний до тобраміцину або гентаміцину.

Антибактеріальна активність цих препаратів досить сильно відрізняється від старих бета-лактамів.  Азтреонам активний щодо більшості штамів грамнегативних мікроорганізмів – аеробних та анаеробних – і призначений для лікування інфекцій, спричинених сприйнятливими цими мікроорганізмами.  Призначається при інфекціях нижніх дихальних шляхів, септицемії, шкірних, внутрішньочеревних та гінекологічних інфекціях.

Він також призначений для допоміжної терапії до хірургічного втручання при лікуванні інфекцій, спричинених сприйнятливими організмами, включаючи абсцеси, інфекції, що ускладнюють перфорації порожнистих органів, шкірні інфекції та інфекції серозних порожнин. 

Азтреонам був ефективним у викоріненні псевдомональних інфекцій у більшості пацієнтів (за винятком хворих на муковісцидоз), але неминуче обмежена кількість доступних для дослідження псевдомональних інфекцій перешкоджає будь-яким висновкам щодо відносної ефективності азтреонаму порівняно з іншими відповідними схемами лікування цих інфекцій.

 Таким чином, з антибактеріальним спектром, який відрізняється від спектру інших антибіотиків, азтреонам повинен бути корисною альтернативою аміноглікозидам або цефалоспоринам третього покоління у пацієнтів із доведеними або підозрюваними серйозними грамнегативними інфекціями.

Ці препарати слід зарезервувати для пацієнтів, які в них мають особливу потребу. 

Азтреонам призначений для лікування таких інфекцій, спричинених чутливими грамнегативними мікроорганізмами:

 1. Інфекції сечовивідних шляхів (ускладнені та неускладнені), включаючи пієлонефрит та цистит (початковий та рецидивуючий), викликані кишковою паличкою, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca *, Citrobacter mar *, Serratia marce *, Serratia.
 2. Інфекції нижніх дихальних шляхів, включаючи пневмонію та бронхіт, спричинені кишковою паличкою, Klebsiella pneumoniae, синьогнійною паличкою, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, видами Enterobacter та Serratia marcescens *.
 3. Септицемія, спричинена кишковою паличкою, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis *, Serratia marcescens * та видами Enterobacter.
 4. Інфекції шкіри та слизових, включаючи інфекції, пов’язані з післяопераційними ранами, виразками та опіками, спричиненими кишковою паличкою, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, видами Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae та Citrobacter *.
 5. Інфекції черевної порожнини, включаючи перитоніт, спричинений кишковою паличкою, видами Klebsiella, включаючи K. pneumoniae, видами Enterobacter, включаючи E. cloacae *, видами Pseudomonas aeruginosa, видами Citrobacter *, включаючи C. freundii *, та видами Serratia *, включаючи S. marcescens *.
 6. Гінекологічні інфекції, включаючи ендометрит та тазовий целюліт, спричинені кишковою паличкою, Klebsiella pneumoniae *, видами Enterobacter *, включаючи E. cloacae * та Proteus mirabilis.

Побічні ефекти 

Реакції гіперчутливості  

Монобактами структурно відрізняються від старих бета-лактамів і мають різні профілі побічних реакцій на ліки.  Спочатку припускали, що азтреонам буде менш імуногенним, ніж попередні бета-лактами, оскільки продукти реактивного розпаду, що діють як гаптени, рідше утворюються.  Клінічні звіти в даний час підтверджують це припущення, і, зокрема, перехресна гіперчутливість між азтреонамом та іншими бета-лактамами видається рідкісною, що робить препарат корисною терапевтичною альтернативою.  Однак гіперчутливість до азтреонаму все ж виникає.

Хоча перехресна реактивність азтреонаму та інших бета-лактамних антибіотиків є рідкісною, цей препарат слід призначати з обережністю пацієнтам, які в анамнезі мають підвищену чутливість до бета-лактамів (наприклад, пеніциліни, цефалоспорини та / або карбапенеми).  Лікування азтреонамом може призвести до реакцій гіперчутливості у пацієнтів з попереднім впливом азтреонаму або без нього. Серйозні реакції гіперчутливості можуть вимагати адреналіну та інших екстрених заходів.

 Антибіотик-асоційована діарея

Повідомлялося про діарею, пов’язану з Clostridium difficile (CDAD), при застосуванні майже всіх антибактеріальних засобів, включаючи азтреонам, і вона може тяжко варіювати від легкої діареї до летального коліту.  Лікування антибактеріальними засобами змінює нормальну флору товстої кишки, що призводить до посиленого розмноження C. difficile.

Токсичний епідермальний некроліз

Повідомлялося про рідкісні випадки токсичного епідермального некролізу у поєднанні з азтреонамом у пацієнтів, яким пересаджують кістковий мозок з численними факторами ризику, включаючи сепсис, променеву терапію та інші одночасно введені препарати, пов’язані з токсичним епідермальним некролізом.

Джерела

 1. The monobactams – PubMed
 2. Aztreonam. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and therapeutic use – PubMed
 3. Monobactam – an overview | ScienceDirect Topics
 4. Adverse effects of monobactams and carbapenems – PubMed
 5. Monobactams – Creative Biolabs
 6. Monobactams – GlobalRPH
Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Кошик
Догори