Онлайн стаття для лікарів про мононуклеоз

Мононуклеоз

Мононуклеоз (відомий як «хвороба поцілунків», адже передається крапельним шляхом) – це контагіозна інфекція, що викликається вірусом герпесу 4 типу під назвою Епштейн-Барр, але інші віруси (наприклад, цитомегаловірус, аденовірус тощо) теж можуть викликати інфекційний мононуклеоз.  Ця інфекція поширена серед підлітків та молодих людей.

Інфекційний мононуклеоз був вперше описаний Спрунтом та Евансом у «Bulletin of the Johns Hopkins Hospital» у 1920 р. Вчені описали клінічні характеристики інфекційного мононуклеозу, викликаного вірусом Епштейна-Барра (EBV).  Тоді їх стаття мала назву “Мононуклеарний лейкоцитоз у відповідь на гостру інфекцію (інфекційний мононуклеоз)”, оскільки збудник EBV ще не був описаний.

З 1800-х років інфекційний мононуклеоз був визнаний клінічним синдромом, що складається з лихоманки, фарингіту та аденопатії.  Термін «залозиста лихоманка» вперше був використаний в 1889 році німецькими лікарями і називався Drüsenfieber.  Асоціація між інфекційним мононуклеозом та EBV була описана наприкінці 1960-х.

Онлайн школи на платформі DoctorThinking. Навчайтесь зручно разом з нами

EBV передається при інтимному контакті з секретами організму, насамперед із ротоглотковим секретом та інфікує В-клітини в ротоглотковому епітелії.  У рідкісних випадках EBV поширюється шляхом переливання крові.

Циркулюючі В-клітини поширюють інфекцію по всій ретикулярній ендотеліальній системі (РЕС), тобто печінці, селезінці та периферичних лімфатичних вузлах.  EBV-інфекція лімфоцитів B призводить до активації гуморальної та клітинної відповіді на вірус.  Гуморальна імунна відповідь, спрямована проти структурних білків EBV, є основою для лабораторного тесту, який використовується для діагностики інфекційного мононуклеозу EBV.  Однак відповідь Т-лімфоцитів є суттєвою для контролю інфекції EBV: NK-клітини та переважно CD8 + цитотоксичні Т-клітини контролюють проліферуючі В-лімфоцити, інфіковані EBV.

Клітинна відповідь Т-лімфоцитів є критично важливою для визначення клінічної експресії вірусного геному.  Швидка та ефективна відповідь Т-клітин призводить до контролю первинної інфекції EBV та гальмування розмноження EBV протягом усього життя. Неефективна відповідь Т-клітин може призвести до надмірної і неконтрольованої проліферації В-клітин, що призведе до утворення злоякісних пухлин В-лімфоцитів (наприклад, В-клітинних лімфом).

Характерною імунною відповіддю на EBV-інфекцію є лихоманка, яка виникає через вивільнення цитокінів внаслідок інвазії В-лімфоцитів EBV.  Лімфоцитоз, який спостерігається при мононуклеозі, спричинений проліферацією В-інфікованих EBV-лімфоцитів.  Фарингіт, який спостерігається при інфекційному мононуклеозі EBV, спричинений проліферацією В-інфікованих EBV-лімфоцитів у лімфатичній тканині ротоглотки.

Пацієнти з EBV-інфекцією, які клінічно страждають на інфекційний мононуклеоз, незмінно відчувають супутню загальну втому.  Спочатку втома може бути глибокою, але зазвичай поступово проходить через 3 місяці.  Деякі пацієнти відчувають тривалу стомлюваність і після початкового одужання переходять у стан тривалої втоми без інших клінічних особливостей інфекційного мононуклеозу.

Рівень смертності та захворюваності через неускладнений первинний інфекційний мононуклеоз, викликаний EBV, низький.  Рідкісні випадки смертності, як правило, пов’язані зі спонтанним розривом селезінки, який може бути початковим проявом мононуклеозу EBV.

Мононуклеоз основні симптоми і ускладнення

Обструкція дихальних шляхів та мононуклеоз центральної нервової системи (ЦНС) також відповідають за збільшення захворюваності на інфекційний мононуклеоз.  Селективний імунодефіцит, викликаний EBV, який спостерігається у осіб із Х-зчепленим лімфопроліферативним синдромом, може призвести до тяжкого, тривалого перебігу або навіть летального наслідку інфекційного мононуклеозу.

Некроз печінки, спричинений великою проліферацією EBV в ендотеліальному ретикулумі печінки, є типовою причиною смерті при мононуклеозі; також цей вірус є основною причиною злоякісних В-клітинних лімфом у пацієнтів, які отримують трансплантацію органів.

Більшість випадків посттрансплантаційного лімфопроліферативного розладу (PTLD) пов’язані з EBV. 

Залежно від інтенсивності, швидкості та повноти відповіді Т-лімфоцитів на вірус може виникнути злоякісна пухлина, якщо проліферація В-лімфоцитів, індукована вірусом, не контролюється (так, наприклад, може виникнути хвороба Ходжкіна та неходжкінська лімфома).  Інші злоякісні пухлини, пов’язані з EBV, включають лейкоплакію ротової порожнини рота у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

Лейоміоми та лейоміосаркоми у дітей з ослабленим імунітетом, карцинома носоглотки та лімфома Беркітта є серед інших новоутворень, спричинених EBV.

Клінічні прояви

Більшість пацієнтів з інфекційним мононуклеозом мають безсимптомний перебіг і, отже, мають мало симптомів, або скарги взагалі відсутні.  Більшість дорослих (приблизно 90%) мають лише серологічні дані про перенесену інфекцію EBV.

Інкубаційний період інфекційного мононуклеозу становить 1-2 місяці.  Багато пацієнтів не можуть згадати про тісний контакт з особами, які мали фарингіт.  Практично всі хворі відзначають втому та тривале нездужання, а біль у горлі посідає друге місце після втоми та загального нездужання як симптому.

Лихоманка зазвичай присутня і має низькі цифри, але озноб відносно рідкісний.  Артралгії та міалгії трапляються, але зустрічаються рідше, ніж при інших вірусних інфекційних захворюваннях.

Нудота та анорексія без блювання також входять до загальної симптоматики.

У пацієнтів з інфекційним мононуклеозом були також описані різні, менш часті симптоми, включаючи кашель, біль в очах, біль у грудях та світлобоязнь.

Важливо, що пацієнти без ураження ЦНС не відчувають когнітивних труднощів.  Інфекційний мононуклеоз, викликаний ЦМВ, рідко вражає ЦНС.

Мононуклеоз: діагностика

Інфекційний мононуклеоз слід запідозрити у пацієнтів віком від 10 до 30 років, які страждають на біль у горлі та значну втому, мають петехіальний висип на м’якому піднебінні, задньошийну або вушну або пахвову лімфаденопатію.

Діагностичні критерії Hoagland:

  1. Поява атипових мононуклеарів у кількості щонайменше 20 %;
  2. Або поява атипових мононуклеарів у кількості щонайменше 10% плюс лімфоцитоз принаймні 50 %;
  3. Позитивний тест на гетерофільні антитіла;
  4. Наявність лихоманки, фарингіту та типової лімфаденопатії.

Наявність спленомегалії, задньошийної лімфаденопатії, пахвової та пахвинної лімфаденопатії є найбільш показовими критеріями, тоді як відсутність збільшення задніх шийних лімфовузлів та загальної втомі є найбільш суттєвими для відмови від діагнозу “інфекційний мононуклеоз” та пошуку іншої причини.  Слід запідозрити інфекційний мононуклеоз у хворих із гарячкою, які страждають на ангіну, а також зі спленомегалією та піднебінними петехіями.

Оскільки фізикальне обстеження є досить нечутливим для виявлення спленомегалії (від 27 до 58%), відсутність спленомегалії не слід використовувати як критерій виключення інфекційного мононуклеозу.

Оригінальний серологічний тест на інфекційний мононуклеоз, тест Пола-Баннелла, виявляв гетерофільні антитіла шляхом аглютинації еритроцитів овець або коней. Пізніше для збільшення специфічності тесту було додано абсорбю сироватки нирками морської свинки. Цей тест  тепер доступний у вигляді зручної латекс-аглютинації або твердофазної форми імуноаналізу.  Хоча вони відносно специфічні, тести на гетерофільні антитіла є дещо нечутливими, особливо в перші тижні хвороби.  Помилково негативний показник досягає 25 відсотків протягом першого тижня, приблизно від 5 до 10 відсотків на другому тижні та 5 відсотків на третьому тижні хвороби.

Мононуклеоз визначення етіологія та симптоми

 Тести на гетерофільні антитіла менш чутливі у пацієнтів молодше 12 років,  виявлення лише від 25 до 50 відсотків інфекцій у цій групі, у порівнянні з 71 до 91 відсотка у пацієнтів старшого віку.

Розроблені більш чутливі тести, які виявляють VCA-IgG та VCA-IgM.  Коли результати негативні, ці тести кращі, ніж тести на гетерофільні антитіла, для виключення інфекційного мононуклеозу, спричиненого EBV .

Також можливо визначати антитіла до ядерного антигену Епштейна-Барра (EBNA), хоча, як правило, вони виявляються лише через шість-вісім тижнів після появи симптомів і можуть допомогти розрізнити гостру інфекцію від раніше перенесеної.  Якщо EBNA позитивна у пацієнта з гострими симптомами та підозрою на інфекційний мононуклеоз, скоріше за все це перенесений мононуклеоз.  Підвищений рівень печінкових трансаміназ є відносно поширеним у пацієнтів з інфекційним мононуклеозом.

Мононуклеоз: лікування

Симптоматичне лікування, що є основою лікування, включає достатню гідратацію, знеболюючі, жарознижуючі засоби та достатній відпочинок.  Постільний режим не повинен суворо дотримуватися, а рівень енергії пацієнта повинен визначати активністю. 

Кортикостероїди, ацикловір та антигістамінні препарати не рекомендуються для рутинного лікування інфекційного мононуклеозу, хоча кортикостероїди можуть принести користь пацієнтам з респіраторними порушеннями або важким набряком глотки. 

Не рекомендується лікувати мононуклеоз антибіотиками, в особливості пеніцилінового ряду, адже це може спричинити алергічну реакцію.

Пацієнтів з інфекційним мононуклеозом слід відмовитись від контактних видів спорту принаймні на чотири тижні після появи симптомів.  Втома, міалгії та потреба у сні можуть зберігатися протягом декількох місяців після того, як гостра інфекція зникне.

Джерела

  1. Mononucleosis (Mono): Symptoms, Treatment & Diagnosis
  2. Epstein-Barr Virus (EBV) Infectious Mononucleosis (Mono): Background, Pathophysiology, Epidemiology
  3. Epstein-Barr Virus Infectious Mononucleosis – American Family Physician

Підписатися
Сповістити про
1 Коментар
Новіші
Старіші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Кошик
Догори