Краснуха інфографіка стаття

Краснуха

Назва краснухи (Rubella) походить від латинського терміна, що означає «маленький червоний».  Краснуха, як правило, має доброякісний перебіг і викликається вірусом краснухи, представником роду Rubivirus з сімейства Togaviridae.  Майже половина осіб, заражених цим вірусом, не мають жодних симптомів.  Краснуха входить до складу так званих TORCH-інфекцій, які є особливо небезпечними для плода і є показами до штучного переривання вагітності.

Епідеміологія

Краснуха зустрічається у всіх куточках світу. Кількість зареєстрованих випадків велика в країнах, де рутинна імунізація проти краснухи або недоступна, або відносно нещодавно була запроваджена.  Наприклад, у Мексиці у 1990 р. було зареєстровано 65 591 випадків краснухи.  Після введення вакцини проти краснухи у графік імунізації дітей у 1998 році кількість зареєстрованих випадків зменшилася на 68% – до 21 173.  В Європі захворюваність на краснуху залишається високою.  Наприклад, у 2003 році було зареєстровано 304 320 випадків;  41% з них були з Російської Федерації, а 40% – з Румунії.

Онлайн школи на платформі DoctorThinking. Навчайтесь зручно разом з нами

Хоча тягар синдрому вродженої краснухи недостатньо добре охарактеризований у всіх країнах, щорічно, лише в країнах, що розвиваються, реєструється понад 100 000 випадків захворювання. 

Стать

У дітей не спостерігається помітних відмінностей у рівні зараження за статтю, але у дорослих більше випадків реєструється у жінок, ніж у чоловіків.  Краснухо-індуковані артрит і артралгії частіші у жінок, ніж у чоловіків.

Вік

До ліцензування живої аттенуйованої вакцини краснуха була насамперед хворобою дітей шкільного віку, з піком захворюваності у дітей віком 5-9 років.  Після широкого застосування вакцини проти краснухи у дітей пік захворюваності перейшов на осіб старше 20 років, які становлять 62% випадків захворювання на краснуху.

Патофізіологія

Постнатальна краснуха

Звичайним місцем проникнення вірусу краснухи в організм людини є дихальний епітелій носоглотки.  Вірус передається через аерозольні частинки секрету дихальних шляхів інфікованих осіб.  Вірус прикріплюється до дихального епітелію та проникає у клітини.  Потім він поширюється гематогенно (первинна віремія) до регіональної та віддаленої лімфатичної системи та реплікується в ретикулоендотеліальній системі. 

Далі слідує вторинна віремія, яка розвивається через 6-20 днів після зараження.  Під час цієї  фази вірус краснухи можна виявити у зразках із різних ділянок тіла, включаючи лімфатичні вузли, сечу, спинномозкову рідину, кон’юнктивальний мішок, грудне молоко, синовіальну рідину та легені.  Пік віремії досягає безпосередньо перед початком висипу і зникає незабаром після цього.  Інфікована людина починає виділяти вірус через 3-8 днів після експозиції і протягом 6-14 днів після появи висипу.

Вроджена краснуха

Зараження плода відбувається трансплацентарно під час материнської вірусемічної фази, але механізми, за допомогою яких вірус краснухи спричиняє пошкодження плода, недостатньо вивчені.

Дефекти плода, що спостерігаються при синдромі вродженої краснухи, ймовірно, є вторинними щодо васкуліту, що призводить до некрозу тканин без розвитку запалення. 

Інший можливий механізм – пряме вірусне пошкодження заражених клітин.  Дослідження продемонстрували, що клітини, заражені краснухою в ранньому внутрішньоутробному періоді, мають знижену мітотичну активність; це може бути наслідком хромосомного руйнування або внаслідок вироблення спеціального білка, який інгібує мітоз.  Незалежно від механізму, будь-яка експозиція із вірусом краснухи, що впливає на плід у першому триместрі (під час фази органогенезу), призводить до вроджених вад органів.

Краснуха: Клінічні прояви

Постнатальна краснуха

Інкубаційний період триває близько 14-21 день після контакту з хворим на краснуху. Продромальні симптоми незвичні у маленьких дітей, але часто зустрічаються у підлітків та дорослих.

Наступні ознаки та симптоми зазвичай проявляються за 1-5 днів до початку висипу:

 1. Біль в очах при рухах очей вбік та вгору;
 2. Кон’юнктивіт;
 3. Біль у горлі;
 4. Головний біль;
 5. Міалгія;
 6. Лихоманка (низькі цифри);
 7. Озноб;
 8. Втрата аппетиту;
 9. Нудота;
 10. Лімфаденопатія (особливо задні вушні та підпотиличні лімфатичні вузли).

Також характерним є симптом Форхгеймера (енантема, що спостерігається у 20% пацієнтів із краснухою протягом продромального періоду; може бути присутнім у деяких пацієнтів під час початкової фази екзантеми; складається з точкових або більших петехій, які зазвичай виникають на м’якому піднебінні).

Екзантема при краснусі: дискретний рожевий макулопапульозний висип діаметром 1-4 мм.

Висипання у дорослих можуть бути досить сверблячими.

Одна з неофіційних назв краснухи, “3-денний кір”, походить від типового перебігу екзантеми  при краснусі, яка починається спочатку на обличчі та шиї і поширюється відцентрово на тулуб та кінцівки протягом 24 годин.  Потім вона починає зникати на обличчі на другий день і зникає по всьому тілу до кінця третього дня.

Краснуха основні симптоми інфографіка

Вроджена краснуха

Класична триада симптомів (тріада Грега) при вродженій краснусі складається з наступного:

 1. Сенсоневральна втрата слуху є найпоширенішим проявом синдрому вродженої краснухи: вона трапляється приблизно у 58% пацієнтів.  Дослідження показали, що приблизно у 40% пацієнтів із синдромом вродженої краснухи глухота може бути єдиною патологією без інших проявів.  Порушення слуху може бути двостороннім або одностороннім і може бути очевидним лише на другий рік життя.
 2. Очні аномалії, включаючи катаракту, дитячу глаукому та пігментну ретинопатію, спостерігаються приблизно у 43% дітей із синдромом вродженої краснухи.  Обидва ока уражаються у 80% пацієнтів, і найчастішими виявленнями є катаракта та ретинопатія краснухи.  Ретинопатія при краснусі складається з пігментної зміни за типом «сіль і перець» або плямистої, плямистої, нерегулярної пігментації, як правило, з найбільшою щільністю макули.  Ретинопатія є доброякісною і непрогресуючою і не знижує зору (на відміну від катаракти), якщо в макулі не розвивається неоваскуляризація судинної оболонки.
 3. Вроджені вади серця, включаючи відкриту артеріальну протоку (ВАП) та стеноз легеневої артерії, є у 50% немовлят, інфікованих у перші 2 місяці гестації.  Серцеві вади та приглухуватість спостерігаються у всіх немовлят, інфікованих протягом перших 10 тижнів вагітності, і лише приглухуватість спостерігається у третини заражених на 13-16 тижні вагітності.

Інші прояви при синдромі вродженої краснухи включають наступне:

 1. Затримка внутрішньоутробного розвитку, недоношеність, мертвонародження та аборти;
 2. Аномалії ЦНС, включаючи розумову відсталість, розлади поведінки, енцефалографічні аномалії, гіпотонію, менінгоенцефаліт та мікроцефалію;
 3. Гепатоспленомегалія;
 4. Жовтяниця;
 5. Шкірні прояви, включаючи специфічну висипку («мафін з чорницею»), яка представляє собою шкірний еритропоез та дерматогліфічні відхилення;
 6. Ураження кісток (переважно остеопороз);
 7. Ендокринні розлади, включаючи пізні прояви синдрому вродженої краснухи, які зазвичай виникають у другій або третій декаді життя (наприклад, аномалії щитовидної залози, цукровий діабет):
 8. Гематологічні розлади, такі як анемія та тромбоцитопенічна пурпура.

Діагностика

Клінічний діагноз краснухи може бути важко поставити, оскільки багато екзантематичних захворювань можуть імітувати інфекцію краснухи.  Крім того, до 50% заражень краснухою можуть бути субклінічними;  тому лабораторні дослідження важливі для підтвердження діагнозу гострої інфекції вірусом краснухи.

Лабораторне підтвердження діагнозу краснухи може бути здійснене або за допомогою серологічних досліджень, або за допомогою вірусної культури.  Серологічний метод полягає у виявлення антитіл до краснухи – специфічного імуноглобуліну М (IgM) в одній пробі сироватки або спостереження за значним (> 4-кратним) підвищенням титру антитіл до краснухи-імуноглобуліну G (IgG) у реакції парних сироваток.

Серологічний метод включає також реакції імуноферментного та імунофлуоресцентного аналізу, латексної аглютинації, зв’язування комплементу, прямої та пасивної гемаглютинації.

Вроджена краснуха у немовлят та дітей діагностується шляхом виділення вірусу або серологічного тестування.  На відміну від постнатальної інфекції, вірусна культура є найкращим методом при синдромі вродженої краснухи, оскільки серологічні тести може бути важко інтерпретувати з огляду на трансплацентарне проходження характерних для краснухи антитіл IgG від матері.  Крім того, специфічні до краснухи антитіла IgM можуть бути не виявлені під час оцінки.  Вроджений синдром краснухи також діагностують за допомогою біопсії плаценти, виявлення антигену краснухи моноклональними антитілами та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Зразки, що використовуються для ізоляції вірусів при вродженій краснусі, включають мазок з носоглотки, сечу, ліквор.

У деяких немовлят із синдромом вродженої краснухи вірус краснухи може зберігатися і може бути виділений із посівів носоглотки та сечі протягом першого року життя або пізніше.

Ті ж самі методи серологічного тестування (ELISA, IFA, LA, HI, CF), які застосовуються для діагностики постнатальної краснухи, можуть бути використані для виявлення специфічних антитіл при вродженій інфекції.

Антитіла IgM, характерні для краснухи, активно виробляються плодом або новонародженим і можуть виявлятися в пуповинній крові або неонатальній сироватці.

У пацієнтів із супутнім імунодефіцитом, таким як агаммаглобулінемія або дисгаммаглобулінемія, може бути хибнонегативний результат серологічного  методу виявлення, тому для підтвердження діагнозу у цієї групи пацієнтів необхідне виділення та культивування вірусу.

Етіологія діагностика там симптоми інфографіка краснуха

 Лікування

Лікування є підтримуючим.  На даний момент відсутні спеціальні противірусні засоби проти краснухи.

Антигістамінні препарати можуть бути корисними для дорослих пацієнтів з неускладненою краснухою та нестерпним свербежем.

У складних випадках лікування полягає в наступному:

При важкому артриті, що вражає великі суглоби, слід обмежити навантаження на опорно-руховий апарат.  Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ) можуть бути корисними, але кортикостероїди не показані.

При важкій тромбоцитопенії слід розглянути внутрішньовенне введення імуноглобулінів. Кортикостероїди не продемонстрували жодної конкретної переваги.  Спленектомія не показана.

Дітям із синдромом вродженої краснухи, у яких розвивається респіраторний дистрес, може знадобитися підтримуюче лікування в реанімації.

Гепатоспленомегалія контролюється клінічно.  Пацієнтам із гіпербілірубінемією може знадобитися фототерапія або обмінне переливання крові, щоб запобігти ядерній жовтяниці.

Немовлят, які мають порушення серцевої діяльності, пов’язані з краснухою, слід ретельно спостерігати на предмет наявності застійної серцевої недостатності.  Ехокардіографія може мати важливе значення для діагностики вад серця.

Контактна ізоляція необхідна пацієнтам із вродженою краснухою під час госпіталізацій, оскільки немовлята інфікуються при народженні і зазвичай заразні до віку старше 1 року, якщо вірусні культури не дають негативних результатів.

Профілактика

Краснуха поширюється, коли заражена людина кашляє чи чхає і торкається предметів або поверхонь немитими руками.  Хвороба є найбільш заразною, коли у зараженої людини є висип.  Але вірус може поширюватися від людини до людини протягом семи днів до появи висипу та до семи днів після.  Також безсимптомні пацієнти прекрасно поширюють краснуху.

Вакцина КПК від кору, паротиту та краснухи може допомогти запобігти краснусі.  Рекомендуються дві дози вакцини.  Перша доза вакцини КПК зазвичай вводиться у віці 12 місяців;  друга доза дається у віці 6 років.

Оскільки вакцина КПК – це атенуйована (ослаблена) жива вірусна вакцина, вагітним жінкам слід із обережністю робити її.  Жінкам, які планують завагітніти, слід проконсультуватися зі своїм медичним працівником, щоб переконатися, що вони щеплені, перш ніж завагітніти.

Джерела

 1. Pediatric Rubella: Background, Pathophysiology, Epidemiology
 2. Dermatologic Manifestations of Rubella: Background, Pathophysiology, Epidemiology
Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Кошик
Догори